Tsfat The Blue City Project

צפת פרויקט העיר הכחולה

פרויקט 'העיר הכחולה' הוא יוזמה של ועדת קישוט בשיתוף עם עיריית צפת

מטרתנו הייתה להחזיר לעיר צפת את הצבע הכחול ההיסטורי שלה באמצעות צביעת עשרות חזיתות מוזנחות של מבנים ברחבי העיר העתיקה וציורי קיר שגוני הכחול משולבים בהם

צפת היא אחת מכמה ערים בעולם שהצבע הכחול הוא חלק מזהותן (ג'ודפור,הודו.  שפשוואן,מרוקו) בצפת לצבע הכחול משמעויות רבות: יש האומרים כי הצבע נועד לגרש את עין הרע, ואילו אחרים מצביעים על תפקידם של יהודים מגירוש ספרד שהביאו עימם

מסורת זו לעיר פרויקט העיר הכחולה

על מבנים רבים בעיר העתיקה מצאנו שרידים של הצבע המקורי מלפני שנים רבות, דגמנו אותו במחשב וכך מצאנו את הצבע המקורי

מבקש למתג מחדש את העיר העתיקה של צפת ולחזק את הדימוי הציבורי שלה. טיפוח המרחבים המוזנחים של העיר העתיקה, ציורי הקיר, והשימוש בצבע הכחול מעודדים את התיירות אל העיר, והופכים  אותה למקום מזמין ונעים יותר הן לתיירים והן לתושבי המקום

 

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com