top of page

The PillBox
הפילבוקס

בשיתוף המחלקה לאמנות
עיריית ירושלים

Location

Herzog St.

רחוב הרצוג, ירושלים

הפילבוקס הוא מבנה מתקופת המנדט הבריטי,  אשר נועד להגן על תושבי רחביה ומרכז העיר

הוא נקרא כך משום שהיה דומה לקופסת תרופות

צבענו את המבנה וציירנו עליו את שומרי המלכה הבריטית בקריצה היסטורית

Year

2018

19429838_1765935846753160_3744472544957876241_n_edited.jpg
פילבוקס עזה.jpg
19399607_10211406609253447_619417393556605757_n.jpg
19424349_1765935843419827_4714342617156979036_n.jpg
bottom of page