top of page

Shahbaz

Shahbaz (Persian: شَهباز) is the name of a fabled bird in Persian mythology.

Location

Koresh St.

Jerusalem, City Center

Year

2023

שהבז הוא שמה הפרסי של ציפור אגדית מהמיתולוגיה הפרסית

היצירה נמצאת ברחוב כורש במרכז העיר, ירושלים, ומבקשת לכבד את התרבות הפרסית העתיקה בה כורש ידוע כמפרסם ההצהרה המפורסמת מספר עזרא, וכן מהגליל של כורש, המוצג במוזיאון בלונדון

שהבז

כורש ירושלים
bottom of page